گروه طراحی دکوراسیون فریال، از سال 1387 فعالیت خود را در زمینه  فروش کاغذ دیواری و طراحی و اجرای پروژه های دکوراسیون داخلی مسکونی و تجاری آغاز کرد. فریال دکور در حال حاضر با در اختیار داشتن نمایندگی های معتبر، کاغذ دیواری و سایر محصولات دکوراسیون خود را به هم میهنان ارائه میکند. 
فریال دکور تا به حال بیش از 800 پروژه دکوراسیون داخلی موفق در سراسر کشور به انجام رسانیده است که از آن جمله می توان به طراحی داخلی لابی برج های مسکونی، طراحی داخلی چند هتل، دکوراسیون چندین فروشگاه و بوتیک، دکوراسیون نما و داخل رستوران ها  و ده ها پروژه دکوراسیون داخلی مسکونی و اداری اشاره کرد. این گروه تخصصی تنها در سال 1394 بیش از 70 پروژه دکوراسیون داخلی و  180 پروژه کاغذ دیواری را به انجام رسانیده است.
کاغذ دیواری های فریال دکور در طرح های مدرن، کلاسیک و سه بعدی با دقت بسیار مطابق با سلیقه امروز جامعه انتخاب شده و در سراسر کشور توزیع می شود. هموطنان عزیز می توانند این کاغذ دیواری ها را از نمایندگی های فریال دکور تهیه نمایند. 
 

کاغذ دیواری

نمونه اجرای کاغذ دیواری 1

نمونه اجرای کاغذ دیواری 1

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کاغذ دیواری 2

نمونه اجرای کاغذ دیواری 2

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کاغذ دیواری 3

نمونه اجرای کاغذ دیواری 3

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کاغذ دیواری 4

نمونه اجرای کاغذ دیواری 4

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کاغذ دیواری 5

نمونه اجرای کاغذ دیواری 5

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کاغذ دیواری 6

نمونه اجرای کاغذ دیواری 6

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کاغذ دیواری 7

نمونه اجرای کاغذ دیواری 7

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کاغذ دیواری 8

نمونه اجرای کاغذ دیواری 8

تصاویر بیشتر

پروفیل های دیواری

اجرای پروفیل های دیواری 1

اجرای پروفیل های دیواری 1

تصاویر بیشتر
اجرای پروفیل های دیواری 2

اجرای پروفیل های دیواری 2

تصاویر بیشتر
اجرای پروفیل های دیواری 3

اجرای پروفیل های دیواری 3

تصاویر بیشتر
اجرای پروفیل های دیواری 4

اجرای پروفیل های دیواری 4

تصاویر بیشتر
اجرای پروفیل های دیواری 5

اجرای پروفیل های دیواری 5

تصاویر بیشتر
اجرای پروفیل های دیواری 6

اجرای پروفیل های دیواری 6

تصاویر بیشتر
اجرای پروفیل های دیواری 7

اجرای پروفیل های دیواری 7

تصاویر بیشتر
اجرای پروفیل های دیواری 8

اجرای پروفیل های دیواری 8

تصاویر بیشتر

پارکت و لمینت

اجرای پارکت و لمینت 1

اجرای پارکت و لمینت 1

تصاویر بیشتر
اجرای پارکت و لمینت 2

اجرای پارکت و لمینت 2

تصاویر بیشتر
اجرای پارکت و لمینت 3

اجرای پارکت و لمینت 3

تصاویر بیشتر
اجرای پارکت و لمینت 4

اجرای پارکت و لمینت 4

تصاویر بیشتر
اجرای پارکت و لمینت 5

اجرای پارکت و لمینت 5

تصاویر بیشتر
اجرای پارکت و لمینت 6

اجرای پارکت و لمینت 6

تصاویر بیشتر
اجرای پارکت و لمینت 7

اجرای پارکت و لمینت 7

تصاویر بیشتر
اجرای پارکت و لمینت 8

اجرای پارکت و لمینت 8

تصاویر بیشتر

کابینت آشپزخانه

نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 1

نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 1

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 2

نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 2

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 3

نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 3

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 4

نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 4

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 5

نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 5

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 6

نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 6

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 7

نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 7

تصاویر بیشتر
نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 8

نمونه اجرای کابینت آشپزخانه 8

تصاویر بیشتر